Tag Archives: Điện thoại Mobiado Grand7 mạ vàng

Điện thoại Mobiado Grand7 mạ vàng

Mobiado định nghĩa lại tính thẩm mỹ của thiết bị di động bằng cách trình bày một tầm nhìn độc đáo về những gì điện thoại có thể trở thành. Được trời phú cho tinh thần tạo ra điện thoại triệt để và thiết kế bền bỉ của Mobiado, Grand7 là một sự chuyển đổi […]